Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Tư pháp Hộ tịch
Ủy ban nhân dân
Lao động - Thương binh - Xã hội
1 Nguyễn Văn Anh Cán bộ 0510 3730002
Công an
Địa chính - Xây dựng
2 Nguyễn Tấn Việt Cán bộ 0510 3730002
3 Nguyễn Quỳnh Lâm Phó phòng
Văn phòng
4 Trần Thị Đề Cán bộ 0510 3730002
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND Xã Đại Hiệp - Đại Lộc - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361