Đăng nhập

Duy Hoà, Duy Trinh, Duy Sơn và Duy Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới.

(22/10/2016). Số lượt xem:231

Ngày 18/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã ký quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Duy Xuyên có 4 xã, đó là: Duy Hoà, Duy Trinh, Duy Sơn và Duy Phước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu: Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên, UBND các xã: Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Sơn và Duy Phước  tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã nông thôn mới, do xã tổ chức; Chủ tịch UBND xã phê duyệt kế hoạch tổ chức; UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn các xã xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Thành phần mời dự công bố gồm đại điện nhân dân trên địa bàn, đại biểu các xã lân cận, đại diện đại biểu tỉnh, huyện, xã và các thành phần có liên quan khác.Trách nhiệm công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian công bố: Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

     

  UBND tỉnh cũng yêu cầu: UBND huyện Duy Xuyên và UBND 4 xã: Duy Hoà, Duy Trinh, Duy Sơn và Duy Phước có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận lại xã nông thôn mới theo quy định hiện hành.

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND Xã Đại Hiệp - Đại Lộc - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361